Program Czyste Powietrze

Panele fotowoltaiczne i wiatraki

Program Czyste Powietrze to proekologiczna inicjatywa, która działa od września 2018 roku, a jej koniec jej przewidziany na 2029 rok. Jest finansowana przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cel programu stanowi poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Chodzi przede wszystkim o wymianę nieefektywnych oraz przestarzałych źródeł ogrzewania, które nie spełniają aktualnych norm dotyczących emisji zanieczyszczeń, na te bardziej ekologiczne. Zalicza się do nich między innymi pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz kotły gazowe, których montażem się zajmujemy.

Kto może skorzystać z programu?

Program zakłada dofinansowanie tego rodzaju inwestycji dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych bądź wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W zależności od wysokości miesięcznych dochodów w gospodarstwie domowym można uzyskać jedną z trzech dotacji, czyli do 30, 37 lub 69 tysięcy złotych. Tym sposobem modernizacja sposobu ogrzewania domu staje się zdecydowanie bardziej dostępna dla osób o zróżnicowanym stopniu zamożności.

Aby zgłosić się do programu Czyste powietrze, wystarczy złożyć wniosek drogą online lub w urzędzie. Warto zaznaczyć, że mieszkańcy województwa małopolskiego, a w tym powiatu nowosądeckiego, na terenie którego działamy, mają czas na wymianę starych kotów niespełniających norm jedynie do końca 2022 roku. Chętnie podejmiemy się wykonania niezbędnych prac modernizacyjnych w tym zakresie.